Catàleg

Llengua i religió a l’Europa moderna

Des de les darreries del segle XV fins al segle XVI ben avançat, Europa viu uns esdeveniments de gran transcendència que representen una profunda transformació en l’àmbit polític, social, cultural, religiós i lingüístic. Per als estudiosos de la història de la llengua, es tracta d’un període particularment interessant que se sol enllestir amb esquemes interpretatius massa simples per copsar-ne tota la complexitat. En el III Col·loqui Internacional «Problemes i mètodes de la Història de la llengua», celebrat a Girona el juliol de 1995, es van debatre algunes qüestions que són al cor de la problemàtica viscuda durant aquella època. Amb aquest motiu van participar-hi alguns dels millors especialistes en la matèria, de l’àmbit romànic, que van presentar i discutir les seves reflexions amb la resta dels investigadors convidats. Aquest volum les recull ara en la seva versió definitiva i es converteix en un punt de referència obligat per a tots aquells que s’interessen per la història de la llengua.