Avís Legal

1. Informació corporativa:

La present Web és propietat de QUADERNS CREMA, S.A., amb domicili al carrer de Muntaner, nº. 462, 3r 1a, 08006 de Barcelona, amb N.I.F A-58525502. Telf. 34 934 1 44 906. Fax 34 934 147 107. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 24029, Foli B66260, Full 63.

2. Protecció de continguts:

Tot el contingut de la present pàgina Web, inclosos els textos, marques, signes distintius, logotips, imatges, gràfics i dissenys, són propietat de QUADERNS CREMA, S.A. i estan protegits per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual.

En cap cas l'accés al portal per part de l'usuari li atorga drets sobre el contingut, ni tan sols per a la seva reproducció d’ús personal.

3. Protecció de dades:

QUADERNS CREMA, S.A. ha adoptat les mesures de seguretat necessàries en virtut de l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals.

Aquesta pàgina Web no utilitza cookies ni cap altre tipus de mecanisme que pugui registrar informació sobre l'usuari que accedeix a manera de consulta al portal.

Quan l'usuari accedeixi a la zona privada de la pàgina Web, disposarà prèviament d'un nom d'usuari i d'una contrasenya indicats a aquest efecte per QUADERNS CREMA, S.A. En aquest cas, les dades facilitades seran imprescindibles per a dur a terme la prestació del servei Web.

A aquests efectes, i mitjançant l'ús d'aquesta zona privada, vostè atorga consentiment inequívoc a QUADERNS CREMA, S.A. per tal que procedeixi, en compliment dels objectius esmentats en l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel•lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a QUADERNS CREMA, S.A. al seu domicili del carrer de Muntaner, nº. 462, 3r 1a, 08006 de Barcelona.