Contacte

Muntaner, 462
E-08006 Barcelona
Tel.: (+34) 934 144 906
correu@quadernscrema.com

Avís de confidencialitat

La comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d'informació de QUADERNS CREMA, S.A.U. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per atendre les seves sol·licituds. Mitjançant la indicació de les seves dades, i amb la conformitat d’allò l'establert en l'article 6 de la L.O.P.D., Vostè atorga consentiment inequívoc a QUADERNS CREMA, S.A.U., perquè procedeixi, en compliment dels objectius esmentats en l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a QUADERNS CREMA, S.A.U., al domicili del carrer Muntaner, nº. 462, 3r 1a, 08006 de Barcelona.