Imagen de Xavier Valls

Xavier Valls (Barcelona, 1923-2006) va viure 58 anys a París. Pintor amb una obra molt sòlida al marge de les modes dominants, va cultivar amb dedicació al llarg de tota la vida l’amistat amb gent enormement diversa: l’amistat ha estat per a ell imprescindible, i ha privilegiat sempre el contacte amb els altres com a font de coneixement i divertiment.

Llibres publicats com a autor