Xavier Lamuela (Barcelona, 1950) és professor de lingüística romànica i de llengua catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona. El seu treball de recerca s’ha orientat a l’estudi de l’evolució fonètica de les llengües romàniques, sobre la qual ha publicat alguns articles, i dels processos de planificació lingüística, que fan l’objecte de Català, occità, friülà: Llengües subordinades i planificació lingüística (Quaderns Crema, 1987) i de Teoria de la llengua literària segons Fabra (Quaderns Crema, 1984), escrit en col·laboració amb Josep Murgades. També ha tingut ocasió d’intervenir activament en aquests processos col·laborant a la redacció de les Nòrmes ortogràfiques der aranés (1982) i com a autor de Regulis ortografichis de lenghe furlane e sielte des formis gramaticâls dal furlan comun.

Llibres publicats com a autor