Imagen de William Blake

William Blake (Londres, 1757 – 1827). El seu primer llibre de poesia, Poetical Sketches (1783), mostrà la influència de Shakespeare, de Chatterton i dels romanços populars. La majoria dels seus poemes daten d’abans del 1804, i tota l’obra madura fou concebuda com una combinació íntima de text i d’il·lustracions. Les poesies líriques són agrupades en dos volums, Songs of Innocence (1789) i Songs of Experience (1794). La seva tendència visionària, apareguda ben aviat, augmentà notablement amb la sèrie de Prophetical Books, culminats amb Milton (1804-08, Quaderns Crema, 2004) i Jerusalem (1804-20).

Llibres publicats com a autor