Imagen de Vicent Andrés Estellés

Vicent Andrés i Estellés (Burjassot, 1924 – València, 1993). Poeta extraordinàriament prolífic i d’edició marcadament dispersa, corregia els primers llibres a partir d’un corpus que ell mateix anomenava “els manuscrits de Burjassot”, de difícil datació a causa d’un continuat procés de reelaboració. Altres sèries en què aplegà alguns dels seus llibres són Cançoner i un vastíssim Mural del País Valencià, del qual publicà fragments a partir del 1978 i que aparegué pòstumament el 1996. Quaderns Crema va publicar El corb el 1978.

Llibres publicats com a autor