Imagen de Stefano M. Cingolani

Stefano Maria Cingolani (Roma, 1956) ha estat professor, a la II Università di Roma «Tor Vergata», a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra, de filologia romànica, de literatura catalana medieval i de literatura italiana. És autor de Le Storie dei Longobardi. Dall’origine a Paolo Diacono (1995) i ]oan Roís de Corella. La importància de dir-se honest (1998), premi Joan Fuster d’assaig. El somni d’una cultura (Quaderns Crema, 2002) és el seu tercer llibre.

Llibres publicats com a autor