Imagen de Samuel T. Coleridge

Samuel T. Coleridge (Ottery Saint Mary, 1772 – Londres, 1834). L’etapa decisiva de la seva carrera començà el 1797, que conegué els Wordsworth, William i la seva germana Dorothy, i, l’any següent, ambdós poetes col·laboraren en Lyrical Ballads, llibre fonamental del Romanticisme anglès, que incloïa una de les obres mestres de Coleridge, The Ancient Mariner (Quaderns Crema, 2000). Aquest poema, a l’igual de Kubla Khan i la primera part de Christabel, que daten del mateix període, representa el punt més alt del seu talent poètic.

Llibres publicats com a autor