Imagen de Rosanna Cantavella

Rosanna Cantavella (Vila-real 1957) és professora de Literatura Catalana Medieval a la Universitat de València; membre vitalici de Clare Hall, University of Cambridge, i membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, és coeditora, amb Lluïsa Parra, de Protagonistes femenines a la «Vita Christi» d’Isabel de Villena (1987) i, amb Salvador Jàfer, de Jaume Gassull: Obra religiosa (1989). Més recentment ha editat Alfons el Vell. Lletra a sa filla Joana, de càstig e bons nodriments (2012), i El «Facet», una ‘ars amandi’ medieval (2013). Ha estudiat el debat de les dones en autors com Cerverí, Bernat Metge i Roís de Corella, i publicat abundantment sobre Isabel de Villena, així com sobre la poesia d’Ausiàs March. Ha treballat també la idea medieval d’amor humà, i l’educació sexual a l’Edat Mitjana. Dirigeix la revista digital Magnificat Cultura i Literatura Medievals“. Foto: CC Roser Blasco.

Llibres publicats com a autor