Robert Lowell (Boston, 1917 — Nova York, 1977) va ser un poeta nord-americà. Encara que Apunts del natural (1959) és la seva aportació més magistral, va impressionar des del seu primer recull, The Land of Unlikeness (1944), on, com en els seus volums següents, va emprar formes tradicionals en què palesava un gran domini d’imatges i de ritme. La crítica es va dividir amb The Dolphin (1973) i For Lizzie and Harriet (1973), així com amb el recull que va aparèixer poc abans de la seva mort, Day by Day (1977); va ser unànime, però, en els elogis a Morts per la Unió (1964) i Notebook 1967-68 (1969), així com a les versions molt lliures de poetes clàssics (en especial Catul) recollides a Imitations (1961).

Llibres publicats com a autor