Imagen de Nathaniel Hawthorne

Nathaniel Hawthorne va néixer el 4 de juliol de 1804 a Salem, Massachussets. Després de la publicació de The Scarlet Letter el 1850, va tenir una gran influència sobre la literatura nord-americana, fins al punt que Herman Melville, aconsellat per Hawthorne, va canviar substancialment alguns fragments de Moby Dick, i li va dedicar la novel·la. Entre la seva obra destaquen Twice-Told Tales (1837), Mosses from an Old Manse (1846), The Scarlet Letter (1850), The House of Seven Gables (1851), The Blithedale Romance (1852) i The Marble Faun (1860). Quaderns Crema ha publicat L’holocaust de la Terra el 1997.

Llibres publicats com a autor