Imagen de Maurici Pla

Maurici Pla (Barcelona, 1959-2017) va ser arquitecte i escriptor. Des de l’any 2001 era professor de teoria arquitectònica a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Ja des de l’etapa d’estudiant va combinar regularment les publicacions relacionades amb la seva activitat docent i la pràctica de la literatura de ficció. En aquesta editorial ha publicat A favor del suspens (1997), Dissabte a les fosques (1999), l’assaig literari Sobre la imaginació analògica: Lautréamont, Breton, Roussel (2003) i la seva segona novel·la, L’alquímia del mercat d’alquímies (2011).

Llibres publicats com a autor