Ben poc és el que sabem de l’autora dels Lais. De les seves obres, que són un dels màxims exponents del renaixement literari de la segona meitat del segle XII, se’n desprèn que es deia Maria, que procedia de França, que vivia exiliada (probablement a Anglaterra) i que posseïa una cultura envejable. La present edició no solament incorpora a la cultura catalana una de les millors obres de la literatura universal, sinó que ho fa, a més, de la mà de Joan Jubany, que va rebre els elogis unànimes de la crítica per la seva versió de La cançó de Roland (Quaderns Crema, 1984).

Llibres publicats com a autor