Imagen de Marcel Ortín

Marcel Ortín ensenya literatura catalana, retòrica i història de les traduccions a la Universitat Pompeu Fabra, i és autor de diversos treballs sobre aquestes matèries. Especialitzat en l’estudi de l’obra literària de Josep Carner, ha publicat un assaig de lectura d’El cor quiet (en col·laboració amb Lluís Cabré, 1984), i està preparant l’edició de la seva prosa completa.

Llibres publicats com a autor