Imagen de Lola Badia

Lola Badia (Barcelona, 1951) és professora de la Universitat de Barcelona i membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Ha publicat sobre la lírica i la narrativa occitanocatalanes de tradició trobadoresca i la cultura literària dels escriptors catalans del Trescents i del Quatrecents, com Bernat Metge (Lo somni), el Curial e Güelfa i Roís de Corella. També ha editat i comentat Tres contes meravellosos del segle XIV i treballat sobre les obres en vulgar de Ramon Llull i la seva obra literària (Ramón Llull: Vida, pensamiento y obra literaria), a més d’haver-se interessat per l’herència científica medieval en vulgar. Dirigeix el Centre de Recerca Ramon Llull de la Universitat de Barcelona i coordina, juntament amb Albert Soler, la Base de Dades Ramon Llull, ideada per Anthony Bonner, i ha dirigit els tres primers volums d’una Història de la Literatura Catalana en elaboració, relatius a l’edat mitjana”.

Llibres publicats com a autor