Jordi Parramon i Blasco (Barcelona, 1956) es va doctorar amb un Repertori mètric de la poesia catalana medieval (Barcelona, 1992). Ha traduït Ovidi (Les metamorfosis, Quaderns Crema, 1996, Premi de la Crítica Serra d’Or del mateix any), Péguy, Malebranche o Durheim, i és autor d’un diccionari de mitologia grega i romana (Barcelona, 1996) i d’un de poètica (Barcelona, 1998), així com d’un corpus poètic original que ha estat distingit amb diversos premis. Actualment és corrector-redactor del Parlament de Catalunya.

Llibres publicats com a autor
Llibres publicats com a traductor