Jordi Bayod (Viladecans, 1959) ha estat professor de filosofia a la Universitat de Barcelona i ha traduït llibres d’autors contemporanis com Nuccio Ordine i Alain Corbin. Especialitzat en l’obra de Montaigne, n’ha publicat Los ensayos (según la edición de 1595 de Marie de Gournay) (2007)—considerada per molts la traducció de referència en llengua castellana— i Diario del viaje a Italia (2020).

Llibres publicats com a autor
Llibres publicats com a traductor