Imagen de Joaquim Mallafrè

Joaquim Mallafrè (Reus, 1941) va estudiar Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona. Actualment és professor de Lingüística Catalana Aplicada a la Facultat de Filosofía i Lletres de Tarragona. S’ha dedicat a la traducció, especialment de l’anglès, d’autors del segle XVIII (Fielding, Sterne) i del segle XX (Osborne, Pinter, Beckett). Entre les seves traduccions de Joyce, Ulisses és la més coneguda. És membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

Llibres publicats com a autor