Joan Brossa i Cuervo (Barcelona, 1919 -1998) revelà un domini absolut de l’oda, el sonet i la sextina, formes a les quals recorregué molt sovint. La producció poètica de Brossa és molt abundant i la seva dispersió n’ha dificultat l’inventari. Les recopilacions més extenses són Poesia rasa (1943-59) (1970), Poemes de seny i cabell (1957-63) (1977) i Ball de sang (1941-54) (1982). A Quaderns Crema hem publicat Viatge per la sextina (1976-1986) i Furgó de cua (1989-1991).

Fotografia de Martí Gasull

Llibres publicats com a autor