Imagen de Jaume Vicens Vives

Jaume Vicens Vives (Girona 1910 – Lió, França, 1960) es llicencià el 1930, i es doctorà el 1936 amb una tesi sobre Ferran II i la ciutat de Barcelona. Des de l’any 1932 es dedicà a l’ensenyament. Catedràtic d’Història Moderna de la Universitat de Saragossa (1947) i de Barcelona (1948), va ocupar més endavant la càtedra d’Història Econòmica d’Espanya a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques de la Universitat de Barcelona. Va ser també membre del Comitè per al Progrés de les Ciències Socials de la UNESCO i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, així com corresponent d’altres de l’estranger. Dirigí el Centro de Estu­dios Históricos Internacionales de la Universitat de Barcelona, on s’encarregà de les revistes Índice Histórico Español i Estudios de Historia Moderna. Va publicar importants estudis sobre el segle XV a Catalunya, sociologia històrica, història econòmica i també història general espanyola i mundial. En la seva darrera etapa, passà del camp de la història medieval a l’estudi de la conjuntura històrica dels segles XIX i XX.

Llibres publicats com a autor