Imagen de Gabriel Ferrater

Gabriel Ferrater (1922-1972), a més d’un gran nombre de traduccions i articles, va publicar tres llibres de poesia: Da nuces pueris (1960), Menja’t una cama (1962) i Teoria dels cossos (1966), que va aplegar després a Les dones i els dies (1968). Pòstumament han aparegut cinc reculls de la seva obra inèdita o dispersa: La poesia de Carles Riba (1979), Sobre literatura (1979), Sobre pintura (1981), Sobre el llenguatge (Quaderns Crema, 1981) i Papers, cartes, paraules (Quaderns Crema, 1986). A aquests volums cal afegir-hi Foix i el seu temps (Quaderns Crema, 1987).

Llibres publicats com a autor