Imagen de Franz Kafka

Franz Kafka (Praga 1883- Kierling 1924) no va despertar gaire interès entre el públic lector en vida, i solament després de mort va anar adquirint el paper cabdal que avui se li reconeix en la literatura occidental contemporània. El 1982, Quaderns Crema va publicar Narracions completes I, Narracions completes II i A la colònia penitenciària i altres narracions. El 1995 ha publicat Un metge rural, i el 2000 Narracions.

Llibres publicats com a autor