Imagen de André Gide

André Gide (París, 1869 – 1951). Debutà amb Les cahiers d’André Walter (1891), prosa poètica d’orientació simbolista i decadent, i amb altres obres que palesen unes subtils anàlisis psicològiques i reflexions sobre el desig i l’amor. Les nourritures terrestres (1897), obra d’estil poètic i harmoniós, patentitza una protesta indirecta contra tota disciplina moral sorgida d’una tradició i estranya a l’individu. A Prométhée mal enchaîné (1899; El Prometeu mal encadenat, Quaderns Crema, 1982) exposà la teoria d’una llibertat obstaculitzada per la consciència i els seus remordiments.

Llibres publicats com a autor