Imagen de Alexandre Cirici Pellicer

Alexandre Cirici Pellicer (Barcelona, 1914 – 1983) és una de les figures fonamentals de la crítica d’art a Catalunya de la segona meitat del segle XX. Exiliat a França des del 1939, va estudiar a Montpeller i a París. El 1945 va tornar a Barcelona, on va participar en la creació de l’associació Club 49—principal impulsora de l’avantguardisme a Catalunya—i va dedicar-se al grafisme, a la publicitat i a la direcció d’art, alhora que va exercir la docència a la Universitat de Barcelona i a EINA. Fou un dels primers tractadistes a estudiar l’art més actual i a incorporar-hi nous mètodes i models d’anàlisi. El 1960 va fundar el MACBA, que va dirigir durant cinc anys, i va col·laborar assíduament amb la revista Serra d’Or. L’any 1978 va ser elegit president de l’Associació Internacional de Crítics de l’Art. També va participar en la constitució de l’Assemblea de Catalunya i del PSC. En les primeres eleccions democràtiques va ser escollit senador, càrrec que va ocupar fins a la mort. La seva aportació intel·lectual és indestriable del seu compromís cívic i cultural i d’una marcada voluntat d’intervenció pública.

Llibres publicats com a autor