Manuscrits

Recepció de manuscrits de ficció

Actualment l’editorial no accepta manuscrits.