Catàleg

Franz Kafka

Un metge rural

Traducció de Josep Murgades

L’ obra de Franz Kafka ha estat tradicionalment presentada com un tot unitari, sense fissures, que ens ha pervingut gràcies a la negativa de Max Brod a fer cas del testament de l’amic i a destruir-la. Tanmateix, Milan Kundera ha posat al descobert el desig de l’autor de publicar algunes de les obres, d’acord amb una ordenació precisa, i això encara amb unes acurades indicacions tipogràfiques. En aquest volum (i en els següents, que apareixeran properament) es respecta escrupolosament aquesta voluntat: «Kafka—diu Kundera—no solament no renega la seva obra, sinó que en fa balanç mirant de separar el que ha de romandre […] del que no respon a les seves exigències.»

Un metge rural (en traducció revisada de Josep Murgades que reprodueix amb fidelitat l’esperit de l’original) és un dels volums salvats per Kafka.

Comentaris de la premsa

«Sempre he pensat que l’escriptor indispensable del terrible segle XX és Kafka: sense ell, no entendríem la nostra època».
Carlos Fuentes

Altres llibres de Franz Kafka