Catàleg

Problemes i mètodes de la història de la llengua

«Un col·loqui dedicat a problemes i mètodes de la Història de la llengua convida de manera explícita a la discussió teòrica: és un plantejament que contrasta feliçment amb la tradició d’aquesta disciplina, aliena normalment a reflexions d’ordre general.» Aquestes paraules de Francesco Bruni reflecteixen clarament la intenció amb què l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona va organitzar el I Col·loqui «Problemes i mètodes de la Història de la llengua» (i que s’esdevingué de l’I al 5 de juliol de 1991). Aquest volum reuneix les ponències presentades i debatudes en aquella ocasió. Les aportacions d’Alberto Vàrvaro, Josep M. Nadal, Mirko Tavoni, José A. Pascual-Juan Guriérrez Cuadrado, Francesco Bruni i Xavier Lamuela permeten una visió innovadora dels problemes teòrics i metodològics amb què s’han d’enfrontar habitualment els historiadors de la llengua. El conjunt de tots aquests textos converteix aquest llibre en una referència bibliogràfica obligada en aquesta disciplina.