Catàleg

Poesia eròtica i pornogràfica catalana del segle XVII

Edició esgotada (15,50 €)

Aquesta antologia es planteja de donar a conèixer un seguit de textos literaris del Barroc, obra generalment d’eclesiàstics (el cas del Rector de Vallfogona, ben representat en la selecció que presentem), que solen respondre a una voluntat festiva de celebrar la legítima alegria de viure. No obstant això, aquests poemes havien estat fins ara rellegats a un injust semioblit, allunyats com estaven de l’abast popular en volums i reculls de difícil consulta fins i tot per als erudits i estudiosos. Poesia eròtica i pornogràfica catalana del segle xvii, de la qual presentem ara la segona edició corregida, salva aquest obstacle secular entre aquests textos (que van des d’al·lusions subtils a la relació sexual fins a referències directes i obscenes a la mecànica d’aquesta relació) i el seu públic.

Introducció, edició i notes a cura d’Albert Rossich