Catàleg

Francesc de la Via

Obres

Francesc de la Via és un autor poc conegut avui, però que va gaudir d’una discreta popularitat al seu temps, no solament per la seva importància, sinó també per la notable agudesa que sempre va mostrar. Important entre els autors que van contribuir al desenvolupament de la sensibilitat que va permetre la implantació de noves tendències en la literatura catalana del segle XV, la seva obra revela una actitud renovadora i crítica, amb un tractament heterodox de les fórmules i els temes del món literari heretat. Paradoxalment modern, interessat per divertir els seus lectors, tergiversa subtilment els conceptes, els tòpics i els temes de la tradició trobadoresca amb un humor que acoloreix vivament un retaule en el qual fa burla alegre de les febleses d’una societat i els seus membres.

La família La Via va ocupar un lloc destacat en el patriciat urbà de la Girona dels segles XIV i XV, i els seus membres figuren freqüentment en els càrrecs de govern de la ciutat. És raonable situar el naixement del nostre poeta entre 1377 i 1380. Francesc de la Via va prendre part en la vida pública Girona, ciutat de la qual potser va ser sotsveguer. L’última noticía que en tenim és del 1443.

Edició d’Arseni Pacheco