Catàleg

Xavier Torres

Nyerros i cadells: bàndols i bandolerisme a la Catalunya moderna (1590-1640)

Edició esgotada (21,50 €)

A partir de les originàries rivalitats pirinenques entre nyerros i cadells a fínals del segle XVI i començaments del XVIII, l’autor ressegueix la seva repercussió als comtats de Rosselló i Cerdanya, les terres de Ponent, la vegueria de Vic i algunes institucions catalanes, com la Reial Audiència de Barcelona. L’estudi dels casos concrets que es fa en aquest llibre ha comportat necessàriament un esforç de reinterpretació d’aquestes rivalitats, tant del seu origen com de la seva naturalesa.

En coedició amb la Reial Acadèmia de Bones Lletres