Catàleg

Salvador Oliva

Nova introducció a la mètrica

Edició esgotada (12 €)

Nova introducció a la mètrica és un manual imprescindible per als estudiants i lectors de poesia interessats en el funcionament del vers dintre el poema. Com a introducció que és, no pressuposa cap coneixement previ de la matèria; tots els conceptes s’hi defineixen a mida que es van introduint en la exposició. Aquest assaig analitza punt per punt tots els fenòmens que entren en joc a la versificació, començant per la discussió de termes com prosa poètica, prosa rítmica, poema en prosa, vers lliure, i continuant amb l’estudi dels dos elements més importants de la constitució dels vers: la síl·laba i l’accent. A partir d’aquí, s’introdueix ja el concepte de sistema mètric i es descriuen, amb abundància d’exemples, els versos més usuals en la poesia catalana. Tanca el volum un capítol sobre els fonaments de l’elocució dels versos. En aquesta nova versió de Introducció a la mètrica, llibre publicat per primer cop el 1986, Salvador Oliva ha revisat profundament el text i n’ha ampliat diversos apartats, incorporant-hi algunes de les propostes dels estudis prosòdics i mètrics posteriors. Hi destaca un anàlisi més detallat de la mètrica complexa, la més característica de la poesia actual.

Altres llibres de Salvador Oliva