Catàleg

James William Brodman

L’orde de la Mercè: El rescat de captius a l’Espanya de les croades

Traducció de Jordi Ainaud

Edició esgotada (29 €)

Al primer terç del segle XIII, en temps de Jaume el Conqueridor, Pere Nolasc i uns quants seguidors van començar a recaptar almoines amb el propòsit de rescatar els cristians presos en territori islàmic. Poc després van constituir l’orde de la Mercè (els Germans de l’Almoina dels Captius), dedicat primordialment a aquesta empresa. El present estudi se centra en els primers cent anys d’existència de l’orde, des de la seva fundació el 1220 fins a l’arraconament del sector seglar per part del clerical, a la primeria del segle XIV. A partir de l’examen exhaustiu de la documentació conservada de l’època, Brodman qüestiona aspectes com la llegenda fundacional de l’orde o les ingents xifres de captius redimits per Pere Nolasc, admesos fins avui per uns historiadors que s’han refiat massa de l’hagiografia i la propaganda mercedàries. Gràcies al seu rigor, el retrat del primer segle de vida mercedària que emergeix de les pàgines d’aquest llibre és enormement ric i complex. Ens mostra un orde arrelat en la religiositat popular, que competeix amb altres ordes per l’obtenció de nous adeptes, beneficis i privilegis, i que pateix al seu si la divisió entre seglars i religiosos i el trauma de la institucionalització dins de l’Església.