Catàleg

Bernat Metge

Lo somni

Lo somni de Bernat Metge, escrit entre 1398 i 1399, manté la frescor i l’amenitat dels grans clàssics de tots els temps; presidit per l’autor en funció de protagonista, s’articula en quatre diàlegs sobre temes que van de la immortalitat de l’ànima a la frivolitat de la moda en la indumentària masculina. La veritat oficial, única i obligatòria, de les acaballes del segle xiv hi conviu hàbilment amb les opinions personals de l’autor, no sempre precisament ortodoxes.

Lola Badia, catedràtica de filologia catalana de la Universitat de Girona, fa vint anys que publica sobre Bernat Metge i Lo somni. La present edició acosta el text al lector d’avui, a partir d’alteracions mínimes de l’original: a la regularització de la grafia i dels noms propis s’hi han afegit, per agilitar la lectura, algunes esmenes precises a les edicions anteriors, fonamentades en la tradició manuscrita. El glossari resol formes, usos i lèxic desacostumats; els comentaris satisfan curiositats de context.

Edició i comentaris de Lola Badia