Catàleg

Properci

Llibre primer d’elegies

Traducció de Jordi Parramon

El Llibre primer d’elegies, que presentem en traducció de Jordi Parramon, va ser publicat l’any 29 aC com a volum independent i va tenir un èxit fulminant. Està format per vint-i-dues composicions que giren al voltant de l’amor i la passió que el poeta sent per Cíntia—pseudònim que amagava la identitat real de l’estimada—, i va suposar, en temps d’August i per a la tradició literària occidental, un autèntica revolució de la poesia amorosa llatina. Properci, amb aquest llibre, va forjar un nou gènere, l’elegia amorosa subjectiva, i va tenir l’audàcia de tractar-hi l’amor en primera persona, des d’un jo agosarat i amatent, que encara avui, a través dels segles, ens fa partícips.