Catàleg

Joan Ferraté

Les poesies de C. P. Cavafis

Aquest volum conté la versió catalana de totes les poesies de C. P. Cavafis que figuren a la primera edició completa publicada a Alexandria l’any 1935, dos anys després de la mort del poeta. Joan Ferraté tradueix el vers alexandrí al català amb criteri propi, allunyant-se de les versions anteriors de Carles Riba, per apropar el lector a una de les veus més importants de la literatura del segle XX.

Altres llibres de Joan Ferraté