Catàleg

Salvador Dalí

L’alliberament dels dits

Durant els anys 20 i a començament dels 30, Salvador Dalí va publicar nombrosos escrits en les revistes i diaris catalans: assaigs sobre pintura, polèmiques, manifestos i, de vegades, meres provocacions. Aquest volum recull, per primer cop, l’obra literària catalana completa d’una figura cabdal en l’art contemporani, on sovint hi trobem provatures literàries sorprenents—poemes, proses poètiques, petits relats—, que mostren els tempteigs d’un geni en formació. Tant els primers escrits, lírics i ingenus, com els darrers, agosaradament surrealistes, són una mostra de l’enorme personalitat de Salvador Dalí i, sobretot, de la seva talla com a escriptor en català, fins ara poc coneguda.

Obra Catalana Completa