Catàleg

Salvador Oliva

La mètrica i el ritme de la prosa

Si hi ha alguna diferència entre el vers i la prosa, és que al primer, a més del material lingüístic, hi ha una referència a un model abstracte amb la seva pròpia estructura rítmica. Aquest llibre permet capturar l’eurítmia dels processos accentuals de la prosa. Els lectors interessats en el paper del ritme (ja sigui en textos referencials o de ficció) hi poden trobar un mètode útil per analitzar les característiques rítmiques d’un fragment qualsevol de text amb una precisió considerable. Però també ens permetrà aprofundir els problemes de la mètrica, la seva tipologia, els exemples i els models de vers, la mètrica sil·làbica, els versos tradicionals i els anisosil·làbics, recurrents i no recurrents, per acabar amb els problemes de l’elocució. L’autor ha posat totalment al dia els seus treballs anteriors sobre mètrica, que van aconseguir un èxit notabilíssim entre els lectors.

Altres llibres de Salvador Oliva