Catàleg

Stanislaw Ignacy Witkiewicz

La Mare

Comèdia de mal gust en dos actes i epíleg

Traducció de Dorota Szmidt

La Mare: Comèdia de mal gust en dos actes i epíleg va ser escrita el 1924, publicada per primera vegada el 1967 i portada a escena tres anys després. Des d’aleshores és considerada com una de les millors peces teatrals de S.I. Witkiewicz i com una de les més representatives de la seva dramatúrgia. Perquè, en aquesta comèdia, a la crua visió de la decadència de l’aristocràcia i a la crítica ferotge de la ideologia del progrés s’hi uneix la destrucció, des de dins, de les convencions del teatre realista, dels drames de família burgesa: la paròdia i la imitació irònica d’Ibsen i de Strindberg als dos primers actes condueixen, a l’epíleg, a l’eclosió d’una realitat que es filtrava secretament des del principi de l’obra. Amb tot això, i gràcies a l’art de Witkiewicz, el lector de La Mare té assegurada la diversió en tot moment.