Catàleg

Dante Alighieri

La Divina Comèdia

Traducció de J.M. de Sagarra

La Divina Comèdia és un dels textos cabdals de la poesia europea. En els tercets encadenats inventats pel seu autor, s’hi narra el viatge de Dante l’any 1300 al regne cristià d’ultratomba. Emparentat tant amb els textos profètics de l’Antic Testament i l’Apocalipsi com amb la tradició clàssica, en especial amb Virgili i Ovidi, el text resultant és un monument de la literatura occidental que, amb el pas dels anys, no solament no envelleix sinó que pren més profunditat i volada, emociona el lector i se l’endú amb el poder del seu geni verbal i la potència extraordinària del seu vers. Dramàtica i tenebrosa a l’«Infern», pictòrica i melangiosa al «Purgatori» i lluminosa i musical al «Paradís», la Comèdia deixa en el lector una empremta que l’acompanyarà per sempre més. La traducció de Josep Maria de Sagarra que avui oferim conserva l’imprescindible i substantiu tercet encadenat, i ens trasllada, amb fidelitat, riquesa de recursos, flexibilitat i ofici, a l’obra d’un altre poeta que el va precedir en gairebé set-cents anys.

Traducció i comentaris de Josep Maria de Sagarra. Edició bilingüe

Comentaris de la premsa

«La traducció de Josep Maria de Sagarra és considerada fins avui la traducció de referència».
El País

«Sovint s’ha dit que traduir és una manera d’enriquir la llengua. Aquest és el cas de La Divina Comèdia de Dante traduïda per Josep Maria de Sagarra».
Llengua & Literatura

«La gran capacitat versificadora de Sagarra, que li va permetre traduir amb gran habilitat el “blank verse” de Shakespeare i reproduir en català la musicalitat dels versos de La Divina Comèdia de Dante, va fer que es convertís en un referent per a les pròximes generacions de traductors».
Mia Bosom

Altres llibres de Dante Alighieri