Catàleg

Imre Kertész

Kaddish pel fill no nascut

Traducció d'Eloi Castelló

Imre Kertész, en aquest Kaddish pel fill no nascut, fa una anàlisi dolorosa, brutal i sense concessions del «fet traumàtic de la civilització occidental», que ell va patir directament, i estableix una línia de connexió entre l’ombra allargada d’Auschwitz i la impossibilitat de ser pare. En aquest llibre, un home parla d’ell mateix, però la seva confessió es projecta sobre tota la col·lectivitat.

Altres llibres d'Imre Kertész