Catàleg

Salvador Oliva

Introducció a la mètrica

Edició esgotada (8,50 €)

Aquesta Introducció a la mètrica, publicada per primer cop el 1986, s’ha convertit en un manual imprescindible pels estudiants i lectors de poesia interessats en el funcionament del vers dintre el poema. Com a introducció que és, no pressuposa cap coneixement previ de la matèria, i tots els conceptes hi són definits a mesura que es van introduint. El llibre analitza punt per punt tots els fenòmens que entren en joc a la versificació, començant per la discussió dels termes que s’usen per referir-se a les diverses maneres d’escriure (com prosa poètica, prosa rítmica, poema en prosa, vers lliure, etc.), i continuant amb l’estudi dels dos elements més importants de la constitució del vers: la síl·laba i l’accent. A partir d’aquí, s’introdueix ja el concepte de sistema mètric i es descriuen, amb abundància d’exemples, els versos més usuals en la poesia catalana i els diferents tipus de mètrica que s’hi han assajat. Tanca el llibre un capítol sobre els fonaments de l’elocució dels versos. Per aquesta nova edició, Salvador Oliva ha revisat el text i n’ha ampliat considerablement alguns apartats.

Altres llibres de Salvador Oliva