Catàleg

Robert Frost

Gebre i sol

Traducció de Josep Maria Jaumà

«Frost […] és un gran poeta que ocupa un lloc al costat dels grans mestres del modernism poètic angloamericà com William Butler Yeats, T. S. Eliot, Ezra Pound, Wallace Stevens o William Carlos Williams. Un poeta l’obra del qual constitueix un document de primera magnitud sobre aspectes de la condició humana com l’aïllament, l’anorreament o les limitacions de tot ordre. Un artista genial i conscient que va fer unes contribucions extraordinàriament valuoses en el terreny de la formalització del discurs poètic».

Sam Abrams.

Pròleg de Sam Abrams
Edició bilingüe