Catàleg

Novalis

Fragments

Traducció de Robert Caner

El nom de Novalis, pseudònim de Friedrich von Hardenberg, evoca automàticament, al costat del dels german Schlegel, la revolució que, en el camp de la cultura occidental, va representar la irrupció del romanticisme. Una revolució que va capgirar els punts de vista culturals vigents des de feia segles i va introduir-ne d’altres del tot nous. Molts d’aquests punts de vista es van expressar des del «fragment», gènere literari en el qual l’argumentació i el suggeriment s’uneixen amb gran eficàcia comunicativa. Robert Caner-Liese, professor d’alemany a la Universitat Pompeu Fabra i autor d’una tesi doctoral sobre Novalis, ens presenta en aquest volum una àmplia antologia dels fragments novalians: el fonament absolut del saber (conjuntament amb el concepte de vida), el pas del pensament reflexiu al poètic, les categories del poètic i el romàntic, la teoria de la novel·la romàntica (que conté els comentaris de Novalis al Wilhem Meister goethià), l’estètica i, finalment, el llenguatge. El resultat és un volum excepcional d’introducció al pensament romàntic i a un dels seus noms més rellevants.

Edició bilingüe