Catàleg

Jean Racine

Fedra

Traducció de Modest Prats

Pròleg de Joan de Sagarra
Edició bilingüe