Catàleg

Paul Valéry

Eupalinos o l’arquitecte

Traducció de Jordi Llovet

«Paul Valéry va anar més enllà de la filosofia literària encunyada per Edgar Allan Poe en la Philosophy of Composition i, més enllà d’analogies i comparacions, va insinuar, en aquest diàleg i en d’altres obres de caràcter estètic, una veritable filosofia de l’art en la qual forma i construcció esdevenen arquetipus homologables en totes les arts».
Jordi Llovet, del pròleg.