Catàleg

Jonathan Littell

Estudis

Traducció de Pau Joan Hernàndez

estudi. Composició instrumental destinada a l’aprenentatge tècnic. Es concentra en la superació d’una dificultat concreta a base d’aïllar-la, abordant-la de manera raonada, sistemàtica i repetitiva per vèncer-la i dominar-la. Es distingeix del simple exercici en el fet que deixa expressar la creativitat artística. Cristophe Hardy, Les mots de la musique.

De la mateixa manera que, en música, l’estudi és una composició destinada a l’aprenentatge i centrada en la superació d’una dificultat concreta, Jonathan Littell ens presenta en aquest llibre tres relats que ens parlen de l’intent desesperat dels individus per superar aquelles petites dificultats de la vida que, mal gestionades, arriben a convertir-se en impossibilitats o constrenyiments que els poden marcar l’existència. L’amor no realitzat per indecisió, o per un cúmul de circumstàncies casuals, i la incapacitat per resoldre el trencament d’una relació fracassada es converteixen, així, en elements centrals, dificultats concretes, d’uns estudis que els aïllen i aborden de manera sistemàtica.

Altres llibres de Jonathan Littell