Catàleg

Jaume Creus

El lent creixement dels coralls