Catàleg

Enric Moreu-Rey

El joc del contrapet

L’entrebanc verbal que consisteix en transposar una consonant, o una vocal, o una síllaba, d’un mot a l’altre, dintre d’una mateixa frase, és evidentment possible en totes les llengües; i ha creat, tant a Catalunya com a la península ibèrica, qualque historieta clàssica … Si algú que em llegeix no admet l’ús jocós de mots grollers i d’al·lusions brutes o pornogràfïques, el prego de plegar i de tancar el llibre; car aquí, com en molts jocs surrealistes, l’efecte prové precisament del contrast entre una declaració neutra i inofensiva i la seva substitució parionà, portadora d’un sentit xocant. Així ho han admès tots els meus respectables predecessors.
Enric Moreu-Rey