Catàleg

Francesc Fontanella

El Desengany

Edició esgotada (8 €)

El Desengany és una peça fonamental de la dramatúrgia catalana. Tant pels elements formals -presentació de temes mitològics, teatre dins el teatre, etc. -com per l’amarguesa relativa de la conclusió- assumpció del desengany amorós com a valor positiu-, l’obra és tota amarada de la sensibilitat del seu temps, el Barroc. La versió que en presentem, deguda a Albert Rossich, conserva totes les característiques argumentals i mètriques del text original, però l’ha despullat d’arcaismes i de castellanismes, així com de les referències incomprensibles per al lector o l’espectador d’avui. El resultat és que tenim, per primera vegada, la possibilitat de gaudir sense traves d’una obra delicada, suggestiva i brillant.

Adaptació d’Albert Rossich